Krušnoton 2018 - propozice závodu

01.02.2018 | Jan Tančin, Koloshop.cz

Krušnoton 2018 - propozice závodu

9. ročník cyklistického silničního maratonu Krušnoton bude opět velkou výzvou nejen pro všechny milovníky silniční cyklistiky, ale v letošním roce, díky rozsáhlé stavební činnosti a plánovaným opravám komunikací, i pro samotné organizátory.

Startovní listina 110 km

Startovní listina 180 km

Startovní listina 250 km

Na mapě maratónských podniků vyplnil Krušnoton do roku 2010 prázdné místo na severu Čech. Svou délkou nejdelší trati 250 km se zařazuje mezi nejdelší a s převýšením 4900 m je vůbec nejvyšším klasickým silničním maratonem na území ČR. Zázemím závodu je lázeňské město Teplice, jež je ideálně umístěné mezi hřebenem Krušných hor a vrcholy Českého středohoří. 

V roce 2018 se Krušnoton uskuteční na osvědčených 3 tratích o délkách 110 km, 180 km a 250 km.

Krátká trasa při své délce 110 km a převýšení necelých 1500 m vystoupá po rozjetí v rovinatém okolí Teplic na hřeben Krušných hor nikoliv náročným stoupáním na Komárku, ale mírnější Sedmihůrskou lesní cestou začínající v Dubí. Na Komáří vížce se nakrátko připojí k dlouhé a střední trase, aby po vrcholcích hor doputovala kolem Flájské přehrady do horského střediska Klíny, odkud sklesá zpět do Podkrušnohoří a nejkratší možnou cestou zamíří z Litvínova do cíle v Teplicích. Ti nejrychlejší závodníci ji zvládnou těsně pod 3 hodiny, ale pro mnohé z účastníků je to zároveň jedinečná příležitost objet a užít si Krušnoton v mnohem volnějším tempu. S ochutnávkou všech pochutin nabízených na bufetech, s možností dalekých výhledů do Podkrušnohoří a poznáním krásných koutů Krušnohorské přírody.

Ale opravdovým vrcholem a výzvou Krušnotonu je pro maratonce 250 km dlouhá a pro výkonnostní cyklisty 180 km střední trať, jež jsou obě o poznání náročnější. Zavedou své účastníky na fenomenální náročná stoupání Krušných hor, aby unavily svaly a roztáhly plíce cyklistů před závěrečnými výstupy v dech beroucí krajině Českého středohoří. Vrcholy jako Sněžník, Nakléřov, Komárka, Mikulov a Dlouhá Louka si již při prvním vskutku epickém ročníku vysloužily přezdívku „Svatá pětice.“ V Českém středohoří jim pak zdatně sekundují nádherné výstupy na Lukov a Kostomlatské sedlo. Trasy Krušnotonu jsou vedeny nejkrásnějšími úseky obou pohoří.

Desítky kilometrů horských pasáží s dalekými výhledy umocňují spolu s příkrými stoupáními a dlouhými sjezdy rozlehlost krajiny, kterou musí závodníci pojmout do svých nohou. Okresy Teplice, Most, Litoměřice, Ústí nad Labem a Děčín se dne 11. 8. 2018 stanou již po deváté svědky nefalšované cyklistické krásy, a také utrpení.

Příběhy účastníků Krušnotonu by za předchozích osm ročníků vydaly na velmi zajímavé dílo. O závodu koluje mnoho nezapomenutelných příběhů a historek. Je ale rozdíl o nich jen slyšet nebo je přímo zažít. Nerozmýšlejte se dlouho, přijeďte a zažijte jeden z nejkrásnějších a nejnáročnějších maratonů v srdci Evropy. Z množství e-mailů a telefonátů v posledních týdnech očekáváme, že letos to bude ročník opravdu mezinárodní. Registrace k závodu bude spuštěna již 1. 3. 2018. Více informací naleznete na www.krusnoton.cz

Předpověď počasí: jako již je v posledních ročnících zvykem, opět polojasno až oblačno, teploty 20 až 24 stupňů, vítr do 2 m/s, převážně do zad :-)

9. ročník silničního závodu Krušnoton 2018 - 11. srpna 2018

Zázemí: Zázemí závodu se nachází ve městě Teplice. S ohledem na probíhající stavební práce v tradičním zázemí závodu u Sportovní haly na Stínadlech intenzivně jednáme s několika dalšími subjekty vč. Sportovní haly o realizaci zázemí závodu pro rok 2018. O tom, kde se nakonec v Teplicích, při 9. ročníku Krušnotonu usídlíme, vás budeme včas a dostatečně obsáhle informovat. Dále se prosím připravte na možné změny trasy při výjezdu / dojezdu pelotonu z / do Teplic. Sledujte prosím aktuální zprávy na našich stránkách nebo na Facebooku.

Start a cíl: Start závodu je pro všechny tratě v centru města Teplice /s ohledem na probíhající jednání o umístění zázemí závodu bude taktéž upřesněn/. Start dlouhé trasy (součást RoadMarathon) bude v obvyklých 7:00 hod. Start střední a krátké trasy (krátká trasa je součástí RoadRace) v 10:00 hod. V závislosti na místních podmínkách a množství přihlášených závodníků může být start krátké a střední trasy ještě rozdělen. Cíl závodu bude situován v zázemí závodu.

Registrace: registrace bude spuštěna 1. 3. 2018. V roce 2018 bude možné realizovat přihlášení do závodu pouze předem, a to prostřednictvím online přihlašovacího systému. Přihlašování na místě nebude v roce 2018 možné. Termín uzavírky přihlášek je 8. 8. 2018. Po tomto termínu již nebude možné se do závodu registrovat. Kompletní úspěšná registrace je vázána na úhradu startovného. Přihlašovací systém automaticky ze startovní listiny vymaže registrované účastníky, u nichž neproběhla v termínu do 14 dní od registrace úhrada startovného.

Počet závodníků může být omezen limitem. Limit může být organizátorem avizován pouze v průběhu registrační lhůty – do 8. 8. 2018. Bude-li organizátorem dodatečně stanoven limit pro počet účastníků, platí, že registrace bude uzavřena buď dosažením limitu úspěšně a kompletně registrovaných účastníků /vč. úhrady startovného/, nebo avizovaným termínem uzavírky přihlášek, podle toho, jaká situace nastane dříve.

Pro členy UAC je jako obvykle připravena trasa 180 km. V případě zvolení jiné tratě nebudou započteny body do silničního poháru UAC. Startovní čísla platí pouze od pořadatele závodu Krušnoton.

Speciální registrace do připravované série RoadRace a RoadMarathon není nutná.

Při registraci do 29. 7. 2018 získáte svou jmenovku na startovní číslo.

Startovné: Výše startovného v roce 2018 činní: - pro krátkou trasu 600,- Kč / 26,00 EUR - pro střední trasu 750,- Kč / 29,00 EUR - pro nejdelší trasu 900,- Kč / 39,00 EUR Startovné zahrnuje účast v závodu, měření čipovou technologií, 5x / 4x / 3x občerstvení na trati, teplé jídlo v cíli vč. tradiční upomínkové misky. Zaplacené startovné se vrací v plné výši při stornu do 29. 7. 2018. Po tomto datu se startovné nevrací, je však možné jej do 5. 8. 2018 za poplatek 100 Kč / 4 EUR převést na jiného závodníka (žádost zašlete e-mailem na info@krusnoton.cz). Poplatek za změnu v registraci bude uhrazen v hotovosti při prezentaci v zázemí závodu.

Doporučujeme realizovat úhradu startovného platební kartou, jako nejrychlejší způsob úhrady. Variabilní symbol při platbě převodem je číslo registrace, které vám přijde emailem nebo je uvedeno před vaším jménem v seznamu přihlášených. Registraci bez provedené platby považujeme za neúplnou. Závodník bez připsané úhrady do 14ti dnů od registrace bude ze startovní listiny automaticky vyřazen.

Prezentace: Místo prezentace bude včas upřesněno, čas prezentace proběhne jako obvykle – v pátek 10. 8. 2018 od 15:00 do 21:00 a v sobotu, dne 11. 8. 2018 od 5:45 do 6:30 pro dlouhou trať (250 km) a od 5:45 do 9:30 pro krátkou (110 km) a střední trať (180 km). Závodníci prezentovaní na poslední chvíli riskují pozdní příchod na start.

Časomíra: Způsob měření času závodníků je pomocí systému SportSoft s.r.o. Čipy jsou součástí setu startovních čísel – pod sedlo a na řídítka. Závodník povinen umístit obě startovní čísla dle návodu. Chybné umístění či nevhodná úprava čísla může způsobit chybu při snímání časomírou. Startovní čísla není nutné vracet pořadateli. Na trati budou umístěny kontrolní mezičasy. Neprojetí mezičasem znamená diskvalifikaci závodníka.

Ceny: Vyhlášeni budou vždy první tři závodníci v jednotlivých kategoriích.

Dále proběhne celkové vyhlášení prvních třech závodníků na jednotlivých tratích a vyhlášení soutěže teamů.

Celková hodnota cen je 70.000,- Kč. Struktura cen jsou věcné ceny, plakety, poukázky.

Opět je vypsána soutěž o pokoření časového rekordu na všech třech tratích. Vyhlašuje se vždy pouze nejlepší čas. Cenami jsou poukázky na odběr zboží u generálního partnera závodu, společnosti KOLOSHOP CZ, s. r. o., a to v hodnotách: - 5.000 Kč pro dlouhou, - 4.000 Kč pro střední - 3.000 Kč pro krátkou trať.

Bezpečnost účastníků: Silniční závod se jede za plného silničního provozu. Každý účastník startuje na vlastní nebezpečí a je povinen mít na hlavě po celou dobu trvání závodu cyklistickou přilbu. Každý je povinen řídit se pokyny pořadatele, regulovčíků na trati a orgánů Policie ČR, a dále je povinen dodržovat pravidla silničního provozu. Závodník je odpovědný za bezpečný provoz svého bicyklu, ale též svého doprovodného vozidla. Závodník je povinen se při závodu chovat fair play. Pořadatel si vyhrazuje právo při porušení výše uvedených povinností účastníka ze závodu diskvalifikovat, a to v zájmu zachování bezpečnosti a sportovní hodnoty závodu pro ostatní účastníky. Pořadatel neručí za materiální škody a škody na zdraví vzniklé v průběhu závodu. Pořadatel zajišťuje po celou dobu konání závodu záchrannou zdravotní pomoc vč. zdravotníka v cíli, doprovodná vozidla na trati a sběrné vozidlo.

Není možné startovat v jiný čas, než v 7:00 a 10:00 hod. Není možné se odchýlit od trasy závodu. Účastník závodu je povinen na sobě (oblečení) nebo na kole (jako doplněk) mít min. 1 reflexní prvek. Všichni účastníci akce (včetně pořadatelů a doprovodu) jsou povinni dodržovat platná ustanovení zákona č. 361/2000 Sb. o silničním provozu, ve znění pozdějších předpisů. Každý cyklista je účastník silničního provozu. Účastník nesmí omezit pohyb vozidel s právem přednosti v jízdě po trase závodu. Toto je výtah z podmínek Policie ČR.

Odesláním online přihlášky souhlasíte s obsahem propozic, který jste povinni dodržovat. Zároveň dáváte pořadateli souhlas, v rámci příprav a konání závodu, s pořízením a jakýmkoliv následným marketingovým použitím videonahrávek, fotografií, obrazového i hlasového záznamu.

Časový limit: Limit pro dojezd do cíle: 11. 8. 2018, 19:30 hodin. Pořadatel je oprávněn zastavit a diskvalifikovat závodníka, jehož rychlostní průměr na dlouhé trati poklesne pod 20 km/h, na střední trati pod 19 km/h a na krátké trati pod 13 km/h. Důvodem je bezpečnost na trati a nereálnost včasného dojezdu závodníka do cíle.

Na bufetech najdete: ionťák, vodu, Colu, nealko pivo, obložená houska, salám, sýr, buchty a koláče, palačinky, sušené ovoce, sůl, melouny, banány, tyčinky.
Změna propozic vyhrazena.

PROPOZICE KE STAŽENÍ.

Mapa a profil závodu:

Dlouhá trasa:

Krátká trasa:

Jste srdečně zváni!

www.krusnoton.cz

facebook


Diskuze k článku

Pro přidávání příspěvku se prosím přihlaste