Lawi Tour Classic 2018 - propozice závodu

01.02.2018 | Radek Beneš, Martin Skála

Lawi Tour Classic 2018 - propozice závodu

LAWI TOUR CLASSIC (LTC) aneb "Česká prachovka", jak se s oblibou říká této silničářské jednorázovce v okolí Dobrovice, vstupuje stejně jako sestřička Pavé Tour do nově vznikajícího seriálu Roadcup. LTC se v roce 2015 oprostila od všude přítomného asfaltu a zařadila po vzoru populární Strade Bianche několik prašných sektorů (polních cest). Nápad se ujal a 2. září 2018 vás opět čeká porce cca 95 km s 12 sektory polňaček a oblíbených dlážděných bergů po vzoru belgických klasik!

LAWI TOUR CLASSIC 2018 - neděle 2. 9. 2018

  

Typ závodu: Silniční závod s prašnými sektory (součást RoadRace)

Pořadatel závodu: LAWI sport s.r.o.

Ředitel závodu, sekretář závodu: Radek Beneš, Jaroslav Malý

Telefon na ředitele, sekretáře závodu: R.Beneš 603 819 328, sekretář: 777 323 059

E-mail na ředitele a sekretáře závodu: beny.x@seznam.cz, jmaly@lawi.cz

Webové stránky, obsah:  Martin Skála, tel. 777 034 600, info@prologbike.cz

Termín konání závodu: Neděle 2. září 2018

Přihlášení: Předem na www.lawitour.cz, nebo na místě za vyšší startovné

Místo prezentace: Označené místo v obci Vinařice u Dobrovic, vyzvednutí st.čísel a

Prezentace: 2.9.2018 od 8 do 9:30 hodin

Místo startu závodu: Slavnostní start Vinařice u bazénku. 3 km jízda za doprovodným vozem do Nepřevázky, kde bude za železničním přejezdem ostrý start!

Čas startu závodu: v 10:30 hod., jeden balík, všechny kategorie!

Místo cíle závodu: Vinařice pod zámkem

Délka závodu: 95 km

Celková délka pro kategorie PŘÍCHOZÍ: 90 km

V případě výrazné nepřízně počasí si pořadatel vyhrazuje právo na úpravu trati.

Výše startovného: 350,–Kč předem na účet info: www.lawitour.cz, 450,– Kč na místě v den konání závodu. Součástí předem uhrazeného startovného bude jídlo po závodě a praktický dárek.

Závod je vypsán i pro příchozí.    

Startovní čísla, Startovní čísla UAC, příchozí obdrží čísla za zálohu 100,– Kč

Kategorie: A, B, C, D, E, J, Ž , příchozí (na běžném silničním kole) a GRAVEL TROPHY, příchozí budou zařazeni do kategorií dle ročníku narození.

GRAVEL TROPHY

!!! Platné pouze pro kategorii GRAVEL TROPHY !!! Start je povolen pouze na Gravel biku nebo cyklokrosovém kole se silničními řidítky a minimální šířkou pneu 32 mm. Povoleny jsou ráfkové i kotoučové brzdy. Účastníci kategorie GT se mohou registrovat klasicky on-line na webu závodu, protože budou hodnoceni i v celkové klasifikaci LAWI TOUR. V den konání závodu se  musejí v kanceláři osobně přihlásit i do kategorie GT, bez dalšího poplatku.

Závod je povolen a uspořádán Za plného silničního provozu! Na křižovatkách budou označení pořadatelé!

Doporučení a popis chování v rámci závodu: Účastníci musí dodržovat pravidla silničního provozu, zejména dodržovat jízdu při pravém okraji vozovky, v nepřehledných úsecích, zejména ve sjezdech doporučujeme nezávodit. Každý bude před závodem poučen a toto potvrdí podpisem při prezentaci!!

Místo vyhlášení výsledků: Vinařice-sportovní areál Butik

Čas vyhlášení výsledků: 30 – 45 minut po dojezdu posledního závodníka do cíle závodu

Vyhlášení vítězů: 1. - 3. místo v kategorii A, B, C, D, E, J a Ž

Vyhlášení příchozích: Ano, pokud se umístí v zařazené kategorii na stupních

Rádi bychom zdůraznili nutnost striktního dodržování silničních pravidel. Jakákoliv nehoda způsobená cyklistou může mít dalekosáhlé důsledky pro budoucnost pořádání cyklistických závodů. Případné kolize během závodu hlaste na kontaktní telefon ředitele závodu uvedený v propozicích.

Doprovodná vozidla: Řidič doprovodného vozidla musí osobně u prezentace nahlásit svou totožnost (OP) a SPZ vozidla. Řidič zaplatí zálohu 100,–Kč, proti které obdrží označené vozidla (2 kusy), které je povinen  vylepit viditelně na vnitřní stranu předního a zadního skla. Po skončení závodu bude záloha vrácena proti vrácenému označení (2 kusy). Řidič musí při závodě dodržovat pravidla podrobně popsaná v Soutěžním řádu UAC. Neoznačená doprovodná vozidla jsou zakázána!!
Organizační doplněk: Závodník, který závod nedokončí je povinen tuto skutečnost nahlásit buď v cíli časoměřičům, v koridoru, případně nejdéle do 24 hod. řediteli závodu SMS zprávou. Příchozí závodníci mohou tuto skutečnost ohlásit při vracení startovního čísla v místě prezentace. Reklamace výsledků je nutné podat nejdéle do 1 týdne po uveřejnění výsledků na www.uac.cz přímo řediteli závodu buď telefonicky, nebo na e-mail.
Různé: Všichni účastníci musí dodržovat Stanovy a Soutěžní řád UAC 2018. 
 • V rámci podpisu Startovní listiny se závodník zavazuje, že v průběhu závodu bude dodržovat pravidla provozu na pozemních komunikacích upravená zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcími předpisy k zákonu. Závodu se zúčastní v řádné cyklistické přilbě. Je si vědom, že se závod jede za plného provozu a že je povinen dodržovat pokyny policistů a dalších osob, které během závodu řídí provoz na pozemních komunikacích. Závodu se účastní na vlastní odpovědnost a nebezpečí. Je si vědom, že pořadatel a organizátor závodu neručí za škody na majetku a poškození zdraví závodníkům vzniklé, ani jimi způsobené
 • Závod se jede za plného silničního provozu a každý účastník je povinen dodržovat pravidla provozu na pozemních komunikacích (Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích ve znění zákonů č. 60/2001 Sb., 478/2001 Sb., 62/2002 Sb., 311/2002 Sb., 320/2002 Sb., 436/2003 Sb., 53/2004 Sb. (od 1.4.2004) + Vyhláška č. 30/2001 Sb. (dopravní značky) aktualizované znění (od 1.5.2004) a pokyny pořadatelů
 • Pořadatel neručí za škody závodníkům vzniklé ani jimi způsobené
 • Všichni závodníci jsou povinni předložit při prezentaci svou platnou licenci
 • Účastníci startují na vlastní nebezpečí
 • Účastníkům je doporučeno aby měli zřízeno individuální zdravotní a úrazové pojištění
 • Cyklistické přilby jsou POVINNÉ
 • V případě pádu (zranění) informujte ředitele závodu co nejdříve (ještě v den konání závodu)
 • Zákaz časovkářských řidítek a nástavců
 • Zákaz použití „baťůžků“ typu camelback
 • Všem vyhlášeným doporučujeme zúčastnit se slavnostního vyhlášení a předání cen
 • V případě, že se nemůžete slavnostního vyhlášení zúčastnit, oznamte tuto skutečnost pořadateli závodu před zahájením slavnostního vyhlášení
 • Ceny, které si nejlepší v rámci slavnostního vyhlášení nepřevezmou, propadají pořadateli závodu
Upozornění: VŠICHNI ZÁVODNÍCI se musí dostavit (tak, aby nebránili silničnímu provozu) do prostoru startu 5 minut před startem, z důvodů vyslechnutí informací o závodu. Poté ti, kteří startují později, mohou prostor startu opustit.

Pojištění třetí osoby (majetek a zdraví): Všichni účastníci závodu jsou pojištěni na škodu způsobenou třetí osobě. Jedná se o pojištění zdraví a majetku. Pokud tedydojde k poškození majetku, nebo zdraví někoho, kdo se závodu přímo neúčastní, je tato pojistná událost řešena touto pojistkou. Tato pojistka se však nevztahuje na úrazy a majetek, jehož poškození si účastníci způsobí navzájem mezi sebou. Tyto případy je pak možné řešit jako dopravní nehodu účastníků silničního provozu. Proto doporučuji, aby všichni účastníci závodu měli vyřízené individuální zdravotní pojištění. Cyklistika je nebezpečný sport a tak předpokládám, že tento druh pojištění máte všichni sjednaný.

Pořadí: Kategorií balíků A, B a balíků C, D a E + J + Ž bude určeno NA ZÁKLADĚ POŘÁDÍ V KORIDORU, který bude za prostorem vyznačen kužely, a do kterého se závodníci zařadí dle projetí cílem. Závodník vyčká zapsání svého čísla POŘADETELEM a poté prostor koridoru opustí, tak aby mohlo zapsání dalších startovních čísel plynule pokračovat a aby nebránil dalším závodníkům, pořadatelům ani silničnímu provozu. (VŠE VIZ INFORMACE PŘED ZÁVODEM V PROSTORU STARTU!)

Pozor: Závodník, který neprojede prostorem koridoru (nebude zapsán v pořadí sestaveném v koridoru) nebo bude zapsán v koridoru více, než jednou, nebude zařazen do výsledku.

PROPOZICE KE STAŽENÍ

Mapa závodu:

Profil závodu:

Jste srdečně zváni!

www.lawitour.cz

facebook


Diskuze k článku

Pro přidávání příspěvku se prosím přihlaste