Na kole po přechodu jen velmi opatrně

Navzdory obecně vžité představě pravidla provozu na pozemních komunikacích cyklistům jízdu na kole po přechodu pro chodce výslovně nezakazují. Zároveň cyklistům ani nestanovují povinnost z kola sesednout a přes přechod ho vést,“ uvádí David Horatius, specialista z odboru dopravy Magistrátu hlavního města Prahy, který nedávno spustil osvětovou kampaň Jezdím jako člověk na zvýšení vzájemné ohleduplnosti všech účastníků provozu. Jiná situace ale nastává v okamžiku, kdy je u přechodu pro chodce umístěna příkazová značka „Cyklisto, sesedni z kola“. Tehdy musí cyklisté zastavit a kolo přes přechod převést.

Podle zákona je cyklista jedoucí na kole řidič, a proto pro něj na přechodu pro chodce platí stejné základní pravidlo jako pro řidiče motorových vozidel: nesmí ohrozit ani omezit chodce, který přechází po přechodu pro chodce nebo který se zjevně chystá po přechodu přejít.

Zmíněné pravidlo platí jak v případě, kdy se cyklista, stejně jako motoristé, blíží k přechodu pro chodce po silnici, hodlá ho přejet a poté pokračovat v jízdě ve svém jízdním pruhu, tak i tehdy, kdy po něm chce spolu s chodci překonat pozemní komunikaci.

Pozor na přednost v jízdě

Ačkoliv cyklista může přejet přechod pro chodce a nemusí kvůli tomu sesednout z kola, je třeba si přitom vždy uvědomit jednu důležitou věc: v takové situaci nemá jezdec na kole stejnou přednost jako chodec. „Cyklista jedoucí na kole je z pohledu zákona vnímán jako řidič, rovnoprávný s řidičem motorového vozidla. Jelikož při přejíždění přechodu pro chodce vjíždí do vozovky z místa mimo pozemní komunikaci, musí dát na přechodu bez světelné signalizace přednost v jízdě ostatním řidičům,“ vysvětluje David Horatius.

Na přechod pro chodce se obecně doporučuje vjíždět jen v případě, kdy je daný úsek komunikace přehledný a kdy se k přechodu neblíží žádné jiné vozidlo. Cyklisté by se zároveň na přechodu měli pohybovat velmi opatrně a ohleduplně vůči chodcům. Ideálně by měli přechod na kole přejíždět pouze tehdy, kdy na něm nejsou žádní pěší nebo kdy je přechod dostatečně široký, a cyklisté jej tak mohou překonat s dostatečným odstupem od ostatních osob.

Vést kolo přes přechod je často výhodnější

V místech, kde je hustý silniční provoz, je pro cyklisty výhodnější, pokud z kola sesednou a přes přechod ho převedou. V takovém případě se totiž sami stanou chodci, a tak pro ně platí stejná přednost jako pro pěší.

Tento způsob překonávání komunikace je zároveň bezpečnější, a to jak pro cyklisty, tak i chodce a motoristy. Cyklista totiž neriskuje, že by nedal přednost jinému řidiči, čímž by mohl zavinit dopravní nehodu. Navíc je jeho chování pro motoristy lépe předvídatelné a nižší je i riziko případné srážky s chodci.

Jaká pravidla platí pro přejezd pro cyklisty?

V některých místech jsou na vozovce vedle přechodů pro chodce vyznačené i samostatné přejezdy pro cyklisty. Ty jsou vyhrazeny pouze pro jezdce na kole, a chodci by se v nich tedy neměli pohybovat. Užití přejezdu je pro cyklisty povinné – pokud se tedy na vozovce přejezd nachází, v žádném případě by cyklista neměl jet po přechodu pro chodce.

Při překonávání přejezdu pro cyklisty jezdci nemusí sesedat z kola. „I v tomto případě je však nutné si uvědomit, že cyklista na kole zůstává řidičem, a na rozdíl od chodců na vedlejším přechodu tak před auty nemá přednost v jízdě,“ doplňuje David Horatius. To přirozeně neplatí na přejezdech se semaforem, kde se cyklista, stejně jako ostatní účastníci provozu, řídí světelnou signalizací.