Jaká platí pravidla pro cyklistu na přechodu pro chodce?

29.06.2018 | TZ Magistrát hl. města Prahy

Jaká platí pravidla pro cyklistu na přechodu pro chodce?

Mnoho lidí z řad cyklistů i necyklistů je přesvědčeno o tom, že po přechodu pro chodce se cyklisté nesmí pohybovat na kole. Podle obecného mínění by v místech, kde na silnici není vyznačen speciální přejezd pro cyklisty, měl cyklista sesednout z kola a komunikaci přejít po přechodu jako pěší. Ve skutečnosti je to ale celé trochu jinak.

Na kole po přechodu jen velmi opatrně

Navzdory obecně vžité představě pravidla provozu na pozemních komunikacích cyklistům jízdu na kole po přechodu pro chodce výslovně nezakazují. Zároveň cyklistům ani nestanovují povinnost z kola sesednout a přes přechod ho vést,“ uvádí David Horatius, specialista z odboru dopravy Magistrátu hlavního města Prahy, který nedávno spustil osvětovou kampaň Jezdím jako člověk na zvýšení vzájemné ohleduplnosti všech účastníků provozu. Jiná situace ale nastává v okamžiku, kdy je u přechodu pro chodce umístěna příkazová značka „Cyklisto, sesedni z kola“. Tehdy musí cyklisté zastavit a kolo přes přechod převést.

Podle zákona je cyklista jedoucí na kole řidič, a proto pro něj na přechodu pro chodce platí stejné základní pravidlo jako pro řidiče motorových vozidel: nesmí ohrozit ani omezit chodce, který přechází po přechodu pro chodce nebo který se zjevně chystá po přechodu přejít.

Zmíněné pravidlo platí jak v případě, kdy se cyklista, stejně jako motoristé, blíží k přechodu pro chodce po silnici, hodlá ho přejet a poté pokračovat v jízdě ve svém jízdním pruhu, tak i tehdy, kdy po něm chce spolu s chodci překonat pozemní komunikaci.

Pozor na přednost v jízdě

Ačkoliv cyklista může přejet přechod pro chodce a nemusí kvůli tomu sesednout z kola, je třeba si přitom vždy uvědomit jednu důležitou věc: v takové situaci nemá jezdec na kole stejnou přednost jako chodec. „Cyklista jedoucí na kole je z pohledu zákona vnímán jako řidič, rovnoprávný s řidičem motorového vozidla. Jelikož při přejíždění přechodu pro chodce vjíždí do vozovky z místa mimo pozemní komunikaci, musí dát na přechodu bez světelné signalizace přednost v jízdě ostatním řidičům,“ vysvětluje David Horatius.

Na přechod pro chodce se obecně doporučuje vjíždět jen v případě, kdy je daný úsek komunikace přehledný a kdy se k přechodu neblíží žádné jiné vozidlo. Cyklisté by se zároveň na přechodu měli pohybovat velmi opatrně a ohleduplně vůči chodcům. Ideálně by měli přechod na kole přejíždět pouze tehdy, kdy na něm nejsou žádní pěší nebo kdy je přechod dostatečně široký, a cyklisté jej tak mohou překonat s dostatečným odstupem od ostatních osob.

Vést kolo přes přechod je často výhodnější

V místech, kde je hustý silniční provoz, je pro cyklisty výhodnější, pokud z kola sesednou a přes přechod ho převedou. V takovém případě se totiž sami stanou chodci, a tak pro ně platí stejná přednost jako pro pěší.

Tento způsob překonávání komunikace je zároveň bezpečnější, a to jak pro cyklisty, tak i chodce a motoristy. Cyklista totiž neriskuje, že by nedal přednost jinému řidiči, čímž by mohl zavinit dopravní nehodu. Navíc je jeho chování pro motoristy lépe předvídatelné a nižší je i riziko případné srážky s chodci.

Jaká pravidla platí pro přejezd pro cyklisty?

V některých místech jsou na vozovce vedle přechodů pro chodce vyznačené i samostatné přejezdy pro cyklisty. Ty jsou vyhrazeny pouze pro jezdce na kole, a chodci by se v nich tedy neměli pohybovat. Užití přejezdu je pro cyklisty povinné – pokud se tedy na vozovce přejezd nachází, v žádném případě by cyklista neměl jet po přechodu pro chodce.

Při překonávání přejezdu pro cyklisty jezdci nemusí sesedat z kola. „I v tomto případě je však nutné si uvědomit, že cyklista na kole zůstává řidičem, a na rozdíl od chodců na vedlejším přechodu tak před auty nemá přednost v jízdě,“ doplňuje David Horatius. To přirozeně neplatí na přejezdech se semaforem, kde se cyklista, stejně jako ostatní účastníci provozu, řídí světelnou signalizací.

 


Diskuze k článku

Pro přidávání příspěvku se prosím přihlaste