Včera proběhla schůzka s představiteli A.S.O. ohledně případného startu Tour de France v Praze. Kdo se schůzky účastnil?

A.S.O. reprezentoval Christian Prudhomme, ředitel Tour de France, a Cyrille Tricart, generální koordinátor a ředitel sekce cyklistiky. Vzhledem k tomu, že jde o aktivitu Hlavního města Prahy, tak byl samozřejmě přítomen i primátor Zdeněk Hřib a Vít Šimral, radní pro sport. Já jsem zastupoval Český svaz cyklistiky, který byl na jednání pozván jako konzultant technických otázek. 

Jaké jsou výstupy z tohoto jednání?

Zástupci A.S.O. si především přijeli prohlédnout Prahu, zda jde o vhodnou lokalitu k takové akci. A v tomto směru byli spokojeni. V této chvíli to vypadá, že obě strany na Grand Départ v Praze mají zájem. Ale jednání budou pokračovat. 

Kdy by případný Velký start připadal v úvahu?

Jak už jsem řekl, obě strany mají o start Tour de France v Praze zájem. Záleží na tom, zda a jak se domluví. 

Údajně má Praha zájem i na startu Gira?

Pokud vím, tak start Gira je aktivita ministerstva zahraničí, kde by se měla uskutečnit schůzka koncem ledna, na kterou jsme coby zástupci Svazu také pozváni. 

Jakou roli by měl při organizaci takové akce hrát ČSC?

Umíme doporučit schopné organizátory, vybrat trasu atd., tzn. technické a logistické procesy. Financování těchto akcí jde mimo Svaz. 

Probíralo se na schůzce případné financování detailněji?

Ne, v této chvíli je nejprve potřeba dohodnout, zda Praha Grand Départ dostane přidělen. Levná záležitost to určitě není, na druhou stranu propagace země, města a cyklistiky jako zdravého sportu a pohybu je obrovská. 

Geraint Thomas, Eddy Merckx a Christian Prudhomme

Pojďme odbočit k jinému tématu. Blíží se výročí prvního roku, kdy jste vzal do ruky otěže ČSC. Zhodnoťte prosím uplynulý rok.

Ne všechno se povedlo podle představ, ale určitě hodně věcí se udělalo. Už v loňském roce se podařilo nastartovat Český pohár na dráze a Český pohár mládeže na silnici tak, aby organizačně fungoval a aby ho z větší části nemusel financovat Svaz. Jedině český pohár dospělých na silnici už dlouhé roky z větší části Svaz financuje a podporuje ve spolupráci s pořadateli jednotlivých závodů, a to chceme změnit. Ze strany závodníků i trenérů a vedoucích týmů bylo dobře přijato, že se nám podařilo zajistit jednotné oblečení pro kompletní reprezentace průřezem všemi disciplínami atd. 

To jsou některé konkrétní věci. Jak jste spokojen s „pracovní morálkou" na Svazu?

Ne každý tomu dává stejně, ale celkově vnímám významný posun. Je tu viditelná snaha věci posouvat dopředu. Někdy to není až tak vidět, ale pracujeme velmi usilovně. 

Na začátku loňského roku jsme mluvili o výstavbě hal pro dráhovou cyklistiku v Praze a Brně. Od té doby nastal minimálně informační klid. Jaká je aktuální situace?

V Brně jsme dál. Aktuálně se dokončuje technická dokumentace nutná ke stavebnímu povolení. Jakmile se to podaří, což by mohlo být v průběhu tohoto roku, tak začíná fáze získávání financí. Město Brno s výstavbou počítá, ale nejprve je potřeba mít stavební povolení jako krok jedna. 

A Praha?

Tam jsme s technickou dokumentací trošku pozadu. Ale pracuje se na ní. V České republice, jak víte, je dnes proces získání stavebního povolení velmi složitý a zvláště u velkých staveb jde řádově o roky. 

Dovolíte si odhadnout termín předání hal k užívání?

Hlavně s ohledem na řadu neznámých, tzn. administrativní procesy, ale samozřejmě i financování, tak vůbec. Na financování by se mohlo podílet město, ale i stát. Vždycky jde i o politickou záležitost a tam taky nelze předjímat v dlouhém časovém horizontu. Samozřejmě jistá jednání proběhla, přísliby existují. Úkolem číslo jedna je pro nás nyní připravit podklady a předat je příslušným institucím. 

Zmínil jste stát. Od ledna funguje Národní sportovní agentura vedená bývalým hokejovým reprezentačním gólmanem Milanem Hniličkou. Vy jste patřil mezi ty, s nimiž Milan Hnilička v rámci "rekognoskace terénu" jednal. Jaké máte první dojmy z práce této agentury?

Velmi dobré. Milan Hnilička jako bývalý vrcholový sportovec ví, co sport potřebuje. Jde mu prvořadě o věc sportu. Agentura existuje oficiálně v řádu týdnů, takže se spíše ještě personálně staví. Hlavním úkolem je získat od státu peníze – a ten je přislíbil - a následně je v rámci možností „spravedlivě“ přerozdělit. Spravedlivě v uvozovkách proto, že vždycky asi bude někdo spokojený více a jiný méně, protože každý má své řekněme resortní zájmy. Podle mě by agentura měla prvořadě podpořit ty sporty, které jsou dlouhodoběji podfinancované a mezi něž cyklistika patří.