„V cyklistice známe především ten efekt, že jezdec jedoucí v závěsu těží z toho, že vzduch rozráží jezdec jedoucí před ním,“ uvádí belgický aero expert Bert Blocken. "Existuje však také protiproudový efekt: auto nebo motocykl za jezdcem jej tlačí dopředu."

Blockenův výzkum zjistil, že auto jedoucí na vzdálenost 10 metrů snižuje odpor vzduchu tak, že vyjádřeno v čase to činí úsporu 3,9 sekundy na 50 km. Studie zároveň říká, že když se mezera prodlouží o pouhých pět metrů, tento efekt zmizí.

UCI se rozhodla prodloužit mezeru až na 25 metrů, aby zajistila jednak rovné podmínky a jednak zvýšila bezpečnost jezdců v případě nehody.

Jde i o reakci na skutečnost, že v uplynulé sezóně bylo možno vídat situaci, kdy doprovodné týmové vozidlo jedoucí za jezdcem při časovce bylo naložena velkým počtem náhradních bicyklů a jelo v bezprostřední blízkosti za závodníkem.

V případě poruchy může být technická podpora poskytnuta pouze stojícímu jezdci ze stojícího vozidla a toto nesmí nikomu dalšímu překážet,“ uvádí se také v příslušném aktualizovaném pravidle UCI.