Výzva na odstúpenie z funkcie - otvorený list prezidentovi Slovenského zväzu cyklistiky

14.01.2020 | TZ Transparentná Cyklistika, ilustrační foto Josef Vaishar, Jan Brychta

Výzva na odstúpenie z funkcie - otvorený list prezidentovi Slovenského zväzu cyklistiky

Slovenská cyklistika je na svojom historickom vrchole svojej popularity. Ak dáme bokom famózne úspechy Petra Sagana a len čisto sa pozrieme na slovenské kluby, pretekárov, funkcionárov a ďalšie zainteresované strany v Slovenskom zväze cyklistiky (SZC), zistíme, že výkonnosť slovenských cyklistov v porovnaní s okolitými európskymi krajinami ako napr. Maďarsko, Slovinsko, Česko, Rakúsko atď. dlhodobo výrazne klesá.


Vedenie SZC úspechy, ktorých je stále menej a menej, zveličuje, neúspechy cielene zamlčuje, alebo bagatelizuje. Úspechy Petra Sagana zabezpečujú vďaka štátnym dotáciám bezproblémové živobytie mnohým funkcionárom a slovenskú cyklistiku ovládol kult priemernosti.

Je zrejmé, že
- napriek narastajúcej dotácii z Ministerstva školstva, výkonnosť slovenských pretekárov z roka na rok klesá;
- ubúda počet kvalitných klubov s nevyhnutným zázemím v kategóriách U-23 a Elite
- sa vytratili viaceré tradičné preteky s dlhodobou popularitou najmä v kategórii Elite.
Ďalej treba uviesť, že
- kritici súčasného riadenia SZC sú účelovo z pozície moci prezidenta SZC ponižovaní, obviňovaní, šikanovaní a mediálne prenasledovaní,
- pribúda počet podozrení zo zneužívania verejných prostriedkov na iné, ako stanovené účely, ako aj
- z dôvodu odmietania vydania dokladov ku kontrole, najmä dcérskych obchodných spoločností SZC, vznikajú domnienky na sebaobohacovanie sa podaktorých zväzových funkcionárov.

Konkrétne uvádzame nasledovné príklady :

1. Amatérsky vypracované súdne podanie, ktoré trpelo vážnymi právnymi chybami vo veci cyklistickej dráhy v Bratislave.
2. Hrubé porušenie Zákona o športe - Neposkytnutie dokladov ku kontrole od obchodnej spoločnosti Slovenský zväz cyklistiky s.r.o.
3. Neplnenie uznesení VV SZC, nerešpektovanie odporúčaní kontrolóra a kontrolnej komisie SZC.
4. Odvádzania pozornosti od hrubých porušovaní pravidiel SZC a Zákona o športe vytváraním nezmyselných obvinení a účelovým ohováraním svojich kritikov
5. Zavádzanie odbornej a širokej verejnosti v spore SZC vs. UCI medzinárodný rozhodca po vynesení rozsudku Arbitrážnou radou UCI.
6. Nevyplatenie odmien pre organizátorov majstrovstiev Slovenskej a Českej republiky 2019 v Trnave.

1. Amatérsky vypracované súdne podanie, ktoré trpelo vážnymi právnymi chybami vo veci cyklistickej dráhy v Bratislave.

Prípad bol zjavne nedostatočne pripravený. Už v čase podania bolo zrejmé, že toto podanie je odsúdené na neúspech. Vyplýva to z viacerých bodov, konkrétne :
− Podanie podal neoprávnený subjekt, t.j. subjekt, ktorého sa spor netýkal, preto súd musel spor zamietnuť.
− Bol navrhnutý nevykonateľný „petit“, t.j. nebolo definované, čoho sa SZC konkrétne domáha, napr. dĺžka dráhy, jej lokalita, čas realizácie, materiálové vyhotovenie, a iné, t. j. aj v prípade hypotetickej výhry, plnenie bolo NEUSKUTOČNITEĽNÉ a preto tento spor musel byť zamietnutý;
− SZC nielenže nezískalo cyklistickú dráhu, ale ani mu nebola vyplatená zmluvná pokuta vo výške 20.000.000 Sk. Ale naopak, SZC ešte musel zaplatiť súdne trovy za prehratý spor.
− Vyššie uvedené fakty potvrdili
o Milan Jurčo, člen Kontrolnej Komisie SZC;
o Mariana Fiamová, členka Arbitrážnej rady SZC,
ktorí sa súdneho konania osobne zúčastnili.
− Týmto súdnym sporom prípad cyklistická dráha v Bratislave bol ukončený.

2. Hrubé porušenie Zákona o športe - Neposkytnutie dokladov ku kontrole od obchodnej spoločnosti Slovenský zväz cyklistiky s.r.o.

− 31.08.2017 – Sekretariát SZC odmietol vydať 2 dokumenty ku kontrole na zasadnutie Kontrolnej Komisie SZC aj keď bolo o ne viackrát žiadané v mailovej komunikácii;
− 26.09.2017 – Sekretariát SZC odmietol vydať doklady ku kontrole na zasadnutie Kontrolnej Komisie SZC;
− 12.10.2017 – Sekretariát SZC odmietol vydať doklady ku kontrole na zasadnutie Kontrolnej Komisie SZC.

3. Neplnenie uznesení VV SZC, nerešpektovanie odporúčaní kontrolóra a kontrolnej komisie.

− Trénerovi reprezentačného družstva žien bola vyplácaná odmena nezákonným spôsobom, kde neopodstatnené diéty pretekárok boli v skutočnosti použité ako odmena pre trénera.
− Dôsledkom nerešpektovania uznesení VV SZC, Kontrolóra SZC a Kontrolnej Komisie SZC, Ministerstvom školstva bola SZC uvalená pokuta. SZC pokutu zaplatil zo sponzorských prostriedkov.

4. Odvádzania pozornosti od hrubých porušovaní pravidiel SZC a Zákona o športe vytváraním nezmyselných obvinení svojich kritikov.

 • SZC:
  − započal disciplinárne konania voči kritikom riadenia SZC. Bolo preukázané, že tieto obvinenia boli účelové a preto boli zamietnuté. Konkrétne voči:
  - Milan Dvorščík;
  - Rastislav Zoller,
  - Mariana Fiamová, členka Arbitrážnej rady SZC
 • − SZC proces vydávania licencií zmenil na:
  - disciplinárne konanie a odmietol vydať licenciu Medzinárodnému rozhodcovi UCI Milanovi Dvorščíkovi. Arbitrážna rada UCI rozhodla, že to bolo v rozpore s pravidlami UCI.
  - kladenie absurdných podmienok pri vydaní licencii Petrovi Doležalovi, BORA - hansgrohe, ktoré sú v rozpore s Pravidlami SZC a Pravidlami UCI a hraničia s vydieraním.
  Citujeme vyjadrenie sekretariátu SZC: „Pri Vašom súčasnom postoji k slovenskej cyklistike, nemá asi ani jedna strana záujem, aby ste bol členom SZC, ale nedá nám nepripomenúť, že každý oficiálny člen tímu nielen pretekári, ale aj členovia realizačného tímu musia mať licenciu.“
  − Výkonný Výbor SZC pozastavil činnosť medzinárodnému rozhodcovi UCI bez disciplinárneho konania. Takéto konanie bez možnosti obhajoby je hrubým porušením pravidiel SZC ako aj UCI.

5. Zavádzanie odbornej a širokej verejnosti v spore SZC vs. medzinárodný rozhodca UCI po vynesení rozsudku Arbitrážnou radou UCI.

SZC sa snažil navodiť dojem, že oficiálne Rozhodnutie Arbitrážnej rady UCI zo dňa 2. mája 2019 je iba "výkladom pravidiel a víta jeho odborný výklad", potom čo prehral spor s medzinárodným rozhodcom UCI Milanom Dvorščíkom.

6. Nevyplatenie odmien pre organizátorov majstrovstiev Slovenskej a Českej republiky 2019 v Trnave.

Ani po mediálnom zverejnení 6.12.2019 a prísľube prezidenta SZC, že sa situácia vyrieši do konca roka 2019, aj napriek tomu členovia hlavného organizačného tímu, ktorí sa nemalým úsilím spolupodieľali na tom, aby všetko prebehlo hladko, nedostali za svoju prácu žiadnu odmenu.

Za vyššie uvedené priestupky a hrubé porušenia pravidiel SZC a Zákona o športe je zodpovedný prezident SZC Peter Privara. Navyše, pán Privara opakovane odmietol vydať doklady ku kontrole pre obchodnú spoločnosť Slovenský zväz cyklistiky s.r.o., a keďže je jediným konateľom v obchodnej spoločnosti Národné cyklistické centrum s. r. o., je veľký predpoklad, že môže dôjsť k zneužitiu verejných prostriedkov pri výstavbe Národného cyklistického centra.

Členovia a sympatizanti skupiny Transparentná CyklistikaDiskuze k článku

Pro přidávání příspěvku se prosím přihlaste


cippolo
Na Slovensku je bahno vsde kde su prachy...a tento panko ide naplno aby toho mal co najviac...
14.01.2020 21:53:15
defekt
Vážený autore dopisu, věřím, že máte v mnohém pravdu, ale jedna maličkiost. Zapomněl jste se zřetelně podepsat. Ne každý vás podle fotky pozná.
15.01.2020 7:54:25
defekt
Bez reakce. Jak typické!
15.01.2020 18:13:49
defekt
Takže Dvorščík by měl být podepsán. Reaikce je zde: odkaz
15.01.2020 18:34:15