A při té příležitosti se nám k otestování dostaly brzděné válce. Ano brzděné a to na stejném principu jako jsou brzděné magnetické trenažéry, docela zajímavá věc, která si zaslouží bližší otestování . Nebudeme nyní rozebírat, který způsob tréninku je v domácím prostředí výhodnější, ale zaměříme se na praktický test tohoto výrobku. Právě nemožnost volby zatížení je tradičně největším nedostatkem válců. Lze ji sice trochu ovlivnit volbou převodu, ale není to nikdy tolik jako na brzděném trenažéru. Konstruktéři v americkém ústředí CycleOpsu tento nedostatek elegantně a také levně vyřešili.

loading...