Byl Emil Hekele na MR vyloučen podle pravidel?

13.01.2019 | Libor Matějka

Byl Emil Hekele na MR vyloučen podle pravidel?

Emil Hekele měl skvěle rozjeté Mistrovství republiky, dost pravděpodobně poprvé ve své kariéře na stupně vítězů. Ale přetržený řetěz v depu jej zpomalil a přísný trest rozhodčích vyřadil ze závodu.

Nejspíš se rozhodnutí rozhodčích měl nechat až na skončení závodu, takto nastala nezvratná situace, která je navíc dost sporná.

V pravidlech cyklokrosu (na svazových stránkách ZDE) se o depu píše následující, cituji:

§ 03. MATERIÁLOVÁ DEPA
PROSTOR MATERIÁLOVÉHO DEPA
C0301. Nedílnou součástí cyklokrosové tratě jsou dvě materiálová depa. Výhradně v těchto
depech mohou závodníci měnit celé kolo nebo přední a zadní kolo. Prostor depa se vymezuje souběžně s vlastní závodní tratí podle těchto zásad: musí být situován na rovném úseku s vyloučením sjezdů, překážek a vyštěrkovaných úseků musí mít minimální délku 60 m, pro závody mistrovství světa, světového poháru a kontinentální mistrovství musí mít minimální délku 70 m musí být řádně vyznačen tak, aby byl oddělen od vlastní závodní tratě minimálně páskou a jeho začátek a konec musí být vymezen žlutými praporky musí obsahovat plynulý vjezd a výjezd minimálně v šířce 3 m uvnitř depa je oboustranně vymezeno minimálně 12 boxů (15 boxů pro závody
mistrovství světa, světového poháru a kontinentální mistrovství) vyhrazených pro mechaniky o hloubce minimálně 2 m a šířce 4 m. Pořadatel zajistí označení boxů čísly.
C0302. Pokud závodníci projíždějí v každém okruhu dvěma dostatečně blízkými úseky tratě,
může být v tomto místě zřízeno jedno zdvojené depo. Jedno zdvojené materiálové depo je povinné při mezinárodních závodech kategorie C1 a vyšší, při závodech českého poháru a při mistrovství ČR. Schéma zdvojeného materiálového depa je uvedeno v Příloze 1 těchto pravidel.
C0303. V blízkosti dep musí být zdroj vody pro čistění materiálu. Zásobník vody nebo napojení
tlakových přístrojů na čistění musí být volně k použití všem mechanikům. Zásobování vodou musí být zajištěno v bezprostřední blízkosti každého depa tak, aby mechanici nemuseli za tímto účelem přebíhat trať.
C0304. V mechanických boxech mohou být celkem maximálně 2 akreditovaní členové doprovodu s licencí mechanika nebo pečovatele na jednoho závodníka týmu. Bez předložení platné licence nebude akreditační karta opravňující vstup do depa vydána.

A potom zejména, pokračuji v citaci:

VÝMĚNA MATERIÁLU
C0305. Závodník může vjet do prostoru materiálového depa pouze za účelem výměny celého kola, předního či zadního kola nebo pro jinou mechanickou pomoc. Závodník, který projede prostorem depa bez výměny celého kola nebo předního či zadního kola nebo aniž by přijal jinou mechanickou pomoc, bude vyloučen ze závodu.
C0306. Výměnu kola musí závodník provést v hranicích depa, přičemž kolo musí odevzdat a převzít na tomtéž místě.
C0307. Na protilehlé straně boxu je možné provádět výměnu z levé strany, přičemž závodník
ani mechanik nesmí bránit ve výměně a v pohybu ostatním závodníkům a mechanikům.
Schéma zdvojeného depa je uvedeno v příloze č.1 těchto pravidel.

C0308. Závodník, který projel koncem úseku ve kterém je vyznačeno materiálové depo, musí
pokračovat až do dalšího depa, aby zde mohl provést případnou výměnu celého kola nebo pouze předního či zadního kola.
C0309. Závodník, který projíždí trať souběžně s úsekem, ve kterém se nachází materiálové depo, může provést povolenou výměnu ještě v tomto depu avšak pouze za podmínky, že se vrátí po závodní trati a vstoupí do depa výhradně jeho vjezdem. Přitom nesmí překážet jiným závodníkům.


PŘIDĚLENÍ BOXŮ V DEPECH
C0310. Přidělení boxů v depech pro jednotlivé týmy se provede na technické poradě podle aktuálního pořadí družstev v příslušné celoroční soutěži. Vedoucí týmů mají postupně právo výběru čísla depa. Družstvům, která nejsou v pořadí uvedena nebo nemají na poradě svého zástupce se místo v depu určí losováním. Pro závody zapsané do mezinárodního kalendáře UCI se přidělení boxů v depech řídí mezinárodními pravidly. V případě nekonání technické porady určí přidělení boxů hlavní rozhodčí v součinnosti s pořadatelem.

Kolikrát se smí měnit kolo při jedné zastávce pravidla neupřesňují, diskvalifikace Emila Hekeleho je opodstatněná jen v případě, že již opustil depo. Bohužel na ivysílání České televize si nejde pustit záznam závodu. Ale ti co mají možnost opakovaně pustit přenos, tvrdí, že Emil ještě depo neopustil.

Proč by se potom nemohl volně pohybovat v depu, když je to možné dokonce na trati v protisměru, podél depa:

C0309. Závodník, který projíždí trať souběžně s úsekem, ve kterém se nachází materiálové depo, může provést povolenou výměnu ještě v tomto depu avšak pouze za podmínky, že se vrátí po závodní trati a vstoupí do depa výhradně jeho vjezdem. Přitom nesmí překážet jiným závodníkům.

Foto Jaroslav SvobodaMohlo by vás zajímat


Diskuze k článku

Pro přidávání příspěvku se prosím přihlaste


Roadrunner
Úvodem mého komentáře bych rád upřesnil, že jsem sice Emilův fanoušek, ale v tomto případě zůstanu zcela nestranný, protože jsem zároveň fanoušek cyklokrosu a ctím pravidla. Pár diskvalifikací za projetí depem jsem za posledních 10 let, co koukám i na belgické streamy, už viděl. Shodou okolností jsem včera stál u žlutého praporku při výjezdu z depa jako jediný divák. Další 3 diváci stáli pod kamerou ČT, která byla asi o 12 metrů výše nad levotočivou zatáčkou. Nechápu, co dělala režie ČT, že toto prokaučovala, protože nejdřív projel Bory a vyměnil kolo a v závěsu za ním vjížděl do depa Emil. Záznam jsem bohužel neviděl a na iVysílání není k dispozici. Emil bez problémů vyměnil kolo a už na konci depa na něj naskočil. Bohužel v místě, kde byl žlutý praporek, je menší zlom...možná měl Emil zařazený moc těžký převod nebo to byla vada materiálu řetězu. Pravdou je, že se u žlutého praporku v podstatě zastavil při jízdě ze sedla a jak to rval na sílu. Pak se ozvala rána a roztrhnul se mu řetěz. V tu chvíli měl sice přední část kola už před žlutým praporkem a on sám stál na jeho úrovni, ale nohu a zadní část kola měl stále v depu. Jak jsem již uvedl, stál jsem kolmo na praporek, byl jsem asi metr od Emila. Rozhodčí v tu chvíli stál asi o 8 metrů níže u posledního boxu depa. Tudíž mohl mít zkreslený pohled. Co se stalo dál? Emil se rozběhl zpět do depa a řval na mechaniky, že chce nové kolo. Mechanici v tu chvíli neměli v boxu žádné náhradní...takže nejdřív mu dali 3ku, kterou Emil odmítnul. Pak mu zpět donesli od wapek dvojku, kterou měl totálně od bláta, tak si rukou začal nahrubo čistit kazetu a přehazku a nasazoval si řetěz na převodník. V tu chvíli se přes něj převalilo čelo závodu. Nicméně po hrubém očištění kola znovu nasedl a až při následném výjezdu z depa na něj rozhodčí, když se dostal na jeho úroveň, začal volat, že už se nemusí snažit, že je diskvalifikován. V tu chvíli Emil vzteky hodil kolo zpět do depa, kde v tu chvíli neprojížděl žádný závodník a šel ke svým mechanikům. Nehodlám proto analyzovat pravidla, na to jsou zde jiní. Pouze jsem popsal celou situaci z pohledu člověka stojícího v tu chvíli u výjezdu z depa…závěr nechť si učiní každý sám.
13.01.2019 14:53:49
Roadrunner
Ještě oprava. Na tu dvojku se mu nepodařilo nasadit řetěz, jak byla celá od bláta. Takže nakonec z toho depa vyjížděl na čisté trojce, kterou na začátku odmítl. Nevím proč Emil to třetí čisté kolo prvně nechtěl, to by nám musel vysvětlit on sám.
13.01.2019 14:59:29
Potocký M.
Jo chválím, nechtělo se mě dohledávat a citovat pravidla včetně zkoumání televizního záznamu. Ale dost podobně jsem se k tomu vyjádřil pod článek - Michael Boroš potřetí za sebou. Díky Libore, tady vnímám že jsi hodně let závodil a dokážeš velice dobře pochopit problematuku toho co se stalo. No a teď by ještě bylo vhodné udělat malou statisku dejme tomu jen tří lidí s následujícími údaji v porovnání k Emiloj. Letošní sezona, počet účastí na cyklokrosových závodech, počet vítězství, technické zázemí amatér / profík. Emil řekl mám třináct vítězství. Otázka je kdo má více nebo kdo a o kolik méně. Libore kdo se může touto statistikou cítit více dotčen. Funkcionáři toho oddílu nebo ti profíci. Domnívám se že mezi cyklistama je méně nevraživosti než mezi funkcionáři oddílu kteří se veřejně kastujou kterej oddíl je ten nej. To bylo je a bude.
13.01.2019 15:08:52
Roadrunner
Nicméně pokud má rozhodčí pravomoc diskvalifikovat závodníka, tak by měl. Za 1. stát u praporku, jak to je běžné v Belgii. Pokud nedokáže pokrýt celé depo, tak by tam těch rozhodčích mohlo být více. A hlavně za 2. by mohla být na každém výjezdu z depa kamera (stačila by obyčejná GoPro), která by celý závod zaznamenala. Poté by nebyl problém závodníkovi dokázat jeho provinění. Takto je to pouze na „dobré slovo“ pana rozhodčího. Kdyby stál v úrovni žlutého praporku jako já, tak bych jeho rozhodnutí nezpochybňoval. Nicméně takto je to prostě diskutabilní jak pro závodníka, tak pro rozhodčího a ve finále i pro mě jako pro diváka. Pokud byl závodník diskvalifikován za výjezd z depa, tak měl stát rozhodčí vedle mě. Pokud za něco jiného, tak je to pouze o výkladu pravidel. Jinak to dopadá jako při finále Czech Bowlu 2016. Špatné rozhodnutí Jury poškodí sportovce i fanoušky.
13.01.2019 15:22:14
K2.40
No a je to jasné, co na tom je nesrozumitelného. Přejel praporek a proto musel měnit kolo až v dalším depu, což už nechtěl, bylo by to nesmyslné. Fandím mu, s jeho otcem jsem závodil, pil slivovici a ochutnával tvarůžky. A Emilek v rozhovoru s reportérem se mohl víc kontrolovat a ty řeči o mafii si mohl nechat od cesty
13.01.2019 16:32:36
Potocký M.
Roadrunner díky za popis situace jak jsi ji viděl z pozice u praporku. Asi většině z nás po tom co je zde vše psáno je jasné že ze vzdálenosti řádově 8 metrů ve směru jízdy rozhodčí rozhodl na slepo. Bohužel dle výkladu pravidel špatně což tedy nepřekvapuje. Emil depo neopustil. To celé nic nemění na tom co v této sezoně díky své výkonosti dokázal. Kolik cyklokrosů vyhrál. Tím spíše by bylo dobré srovnání o počtu absolvovaných závodů a vitězství tohoto amatéra s věkem lidově řečeno za zenytem s dvěma třemi dalšími profíky domácí špičky. Můžete to někdo spočítat??? Protože informovanost o Emiloj na rozdíl od jiných (nepočítám Boroše) je fak mizivá.
13.01.2019 20:30:23
Berry
Emilovi smekám za úctyhodný výkon, v jeho letech je to obdivuhodné. Nejsem ani jeho odpůrce, ani zastánce. Ale můj názor je takový, že nadruhou stranu by ve svém věku měl dostatečně znát pravidla, vědět co se smí a nesmí. Měl by vědět, jak se chovat při rozhovoru a neříkat, co se kde píše (omlouvám se, že zde zmiňuji, ale psalo se o Emilovi na MTBS, což je daleko cennější než cyklokros.cz pro sponzory) a kde vládne mafie, kravina. K pravidlům: vracet se do depa nesmí (v pravidlech jste zde vypsali, že okolo po trati je možné pokud nikoho neohrozí, což ale neudělal). Pokud by jen přední galdou minul depo, je za mě mimo depo, na cílové pásce se jede taky na to, kdo projede cílovou lajnu první. Druhá věc, kterou jsem neviděl a škoda, že není záznam, je zda probíhala celá jeho výměna v koji (Materiálová pomoc závodníkovi mimo stanovený nebo zvolený box materiálového depa=Vyloučení ze závodu). Zajisté tedy jeden prohřešek tam byl, chápu že smolný, ale je to tak. Co mě na celé situaci štve více, že si Emil nechce říkat profík. Jezdí danou kategorii, snaží se tak trénovat a pokud je závodník takový, že zvládne jet turné třech závodů v Japonsku, tak je profík a tečka. Takže pokud má nevýhodu, tak věkovou, ale s tím do závodění šel, ne takovou, že by nebyl profík. Přeji hodně Emilovi hodně zdraví.
14.01.2019 14:05:09
Potocký M.
Berry k tomu konstatování s cílem. Ano jste v cíli pokud přední guma je na cílové čáře ale stále jste ještě na trati. Tímto jste trať neopustil. A dle pravidel které tu jsou a informace od Roadrunner Emil depo neopustil, nikomu se nepletl a ve vyjádření nic o tom že by měnil kolo mimo vymezený prostor. S tím že profíka dělá přístup k závodění a případně výsledky plně souhlasím. A to může být příčinou proč na něj někteří můžou být naštvaní. A těší se až skončí. Jeho vyjádření je dejme tomu diskutabilní ale pochopitelné. Co se týká informací o něm samotném a jeho závodění že na MTBS je toho dost je pro mne novinka. Protože pokud hledám informace o cyklokrosu tak předpokládám že nejvíc jich bude na stránkách cyklokrosu a zrovna tak silnice na silničních to je zde. Horská kola to je pro mne rekreační záležitost kterou neprovozuji ani nesleduji. Tak jak jiní nesledují třeba to co zajímá mne. Což je každého svobodná volba. Ovšem pokud na MTBS je informací o Emiloj či cyklokrosu více než na stránkách cyklokrosu. Pak je otázka proč tomu tak je a menší podiv nad vyjádřením o mafii.
14.01.2019 16:47:05
Roadrunner
@K2.40 - jak jsem napsal ve svém prvním příspěvku, Emil byl na úrovni praporku. Nikoliv za praporkem na trati. Takže pro rozhodčího stojícího níže, to mohlo být zkreslené. Navíc z pozice, ve které on stál, mohl vidět maximálně jezdcova záda. Jak tedy mohl zcela exaktně posoudit, že byl Emil za praporkem, nechápu. To jsem mohl posoudit v ten okamžik jedině já, protože jsem jako jediný člověk u toho praporku stál. A ve chvíli, kdy se ozvala rána jako z děla, jsem opravdu neřešil polohu Emila vůči praporku. Tudíž to shrnu tak, že jsem stál u praporku, protože pod praporkem byl ten terénní zlom. A tam bych stát nemohl, protože byl prudký. V sobotu to tam dost klouzalo i nám divákům. A za praporkem ve směru jízdy jsem určitě nestál, protože jsem chtěl být co nejblíže u depa. Až dole pod tím zlomem za posledním boxem depa stál pan rozhodčí s nějakou další osobou.
14.01.2019 18:44:03
Roadrunner
Tak konečně je k dispozici záznam. Přesně na 48:00 je vidět místo, kde Emilovi praskl řetěz. Já jsem v té oranžové bundě a modré čepici. Až na záznamu jsem zjistil, že zatímco jsem sledoval dění dole v depu, tak ke mně seshora přiběhli další 2 fanoušci. Je vidět dobře, že Štyby už je za tím terénním zlomem o kterém jsem psal a přitom je stále na úrovni praporku. Emilovi praskl řetěz při překonávání toho zlomu v největším záběru...kolik mohl ještě setrvačností ujet dál za praporek? Pan rozhodčí je ten pán dole v modré bundě a pískových kalhotách. Tímto to z mé strany uzavřu. Nechci soudit, zda byl Emil diskvalifikován právem nebo neprávem, ale minimálně z toho záběru ve 48:00 můžete vidět, že celá ta situace byla velice diskutabilní. A už také vím, proč nebylo vidět, jak se to celé stalo. Protože kamera se v tu chvíli věnovala Borymu, takže nemohla snímat depo. Tudíž ze strany ČT nedošlo k žádnému pochybení. odkaz
14.01.2019 22:25:01
mazlik
Nechci tady nikoho přesvědčovat o pravdě a nepravdě. Kdo ale měj možnost vidět video, které má Libor Matějka na svém Fb profilu, tak musí mít jasno. Pokud nejsem úplný hlupák, tak na videu je Emil jednoznačně venku z depa. Navíc, Emilovi nezničil závod rozhodčí, nebo "mafie", jako to Emil nazývá, ale vada materiálu!! Emilovi jsem to moc přál, úspěch si zasloužil, ale to co řekl do TV je přes čáru!
15.01.2019 11:10:36
Zdenek
Myslím , že rozhodčí to nemohl vidět přesně , možná rozhodli jenom milimetry , nebo taky ne , v tomto případě měl určitě pokračovat v závodě a pokud by se prokázalo porušení pravidel tak trest potom , to se ale zatím nestalo
15.01.2019 13:59:00
Potocký M.
mazlík jo viděl jsem ho taky ale bohužel nepřesvědčívý záběr v neprospěch ani v prospěch Emila. Z hlediska výpovědní hodnoty o ničem. Udělej si kolem kolíku kružnici dejme tomu o průměru 3m postav někoho na hranici depa a udělej záběr z několika míst na té kružnici. Výsledek bude 50 na 50, je v depu je mimo depo. Pokud tam není čára kolmo na kolík či dva kolíky proti sobě a pohled ve směru kolíků které jsou v záběru a zákrytu. Pak je tam velká tolerance pro odhad a tedy velký předpoklad chyby. Navíc když rozhodčí nestojí u kolíku či naproti kolmo na něj.
15.01.2019 14:14:45
Roadrunner
@ Libor Matějka Bylo by dobré se obrátit na komisi cyklokrosu, aby vydala jejich interpretaci pravidla C0308. Po zhlédnutí videa na Facebooku, se potvrdilo to, co jsem napsal v mém prvním svědectví. „V tu chvíli měl sice přední část kola už před žlutým praporkem a on sám stál na jeho úrovni, ale nohu a zadní část kola měl stále v depu.“ C0308. Závodník, který projel koncem úseku ve kterém je vyznačeno materiálové depo, musí pokračovat až do dalšího depa, aby zde mohl provést případnou výměnu celého kola nebo pouze předního či zadního kola. Mým selským cyklistickým rozumem považuji za vjezd do depa okamžik, kdy závodník protne galuskou předního kola hranici depa. Tím pádem bych jako výjezd z depa považoval okamžik, kdy zadní galuska depo opouští. Stejně jako když vyjíždíte autem z garáže, tak až když je i nárazník venku, tak můžete říci, že jste opustili garáž. Tudíž Emil koncem úseku neprojel, protože zadní kolo a přehazovačka se stále nacházeli v depu za praporkem. Co se stalo, to se stalo a už to stejně nikdo nezmění, ale bylo by dobré vědět, jak si interpretují rozhodčí větu „projel koncem úseku“. Už jenom proto, aby se v budoucnu zamezilo takovýmto kontroverzím.
15.01.2019 18:23:17
Jiržik
K celé věci by se v první řadě měl vyjádřit rozhodčí,který diskvalifikaci provedl. Doposud se tak nestalo ! Plně souhlasím s Liborem. To co napsal je pro většinu cyklistických fanoušků zcela srozumitelné.
15.01.2019 19:07:48
Berry
@Potocký M. k vyjetí z depa už více psát nebudu, je po bitvě. Neznám nikoho kdo by se těšil na to, že nějaký závodník skončí a už vůbec ne když má výsledky. Sám jsem objížděl některé závody SP (ne jako závodník, ale v týmu) a nikdy jsem neslyšel poznámku o to, kdo by jak měl skončit atd. To jsou výplody něčí mysli, ať už kterékoli. Co se týče článku na MTBS, tak jsem nepsal, že se píše dost, ale že se napsalo. Máte pravdu, že o cyklokrosu se píše na cyklokros.cz. Ale jsem si jist, že z hlediska sponzorů je daleko více prospěšný článek na MTBS než na cyklokros a z toho pohledu by mě jako závodníka daleko více potěšil článek tam kde bude mít více čtenářů než na webu, který (z mého pohledu) sdílí pouze výsledky. To vše píši jen pro vysvětlení: "Ovšem pokud na MTBS je informací o Emiloj či cyklokrosu více než na stránkách cyklokrosu. Pak je otázka proč tomu tak je a menší podiv nad vyjádřením o mafii."= důvedem je, že MTBS je více komerční a cyklokros.cz ne, tzn. na MTBS budou články o všem co se zalíbí/zaplatí, cyklokros.cz nasdílí/sepíše výsledky, které jsou relevantní pro české fanoušky/závodníky/čtenáře (pokud porovnám někoho, tak ho budu porovnávat s někým o kom vím, cyklokros.cz tedy česká a světová špička, ne např. s Japonskou špičkou (u Jap.špičky mě neberte za slovo opravud pouze příkald))...takže naprosto chápu že Emil nebyl na cyklokros.cz, když polovinu sezony strávit mimo ČR a světovou špičku :)
16.01.2019 21:29:51