„Zatímco na běžné závady, jakou je například píchlá duše, jsou dnes cyklisti v terénu dobře připraveni, tak ani zkušený cyklista si nemusí poradit například s problémem s elektrokolem. Naštěstí pro všechny je tu cykloasistence,“ říká Aleš Povr, tiskový mluvčí ČAAS. Sportovci se postupně učí relativně novou službu využívat, což se promítá i do rostoucího počtu realizovaných zásahů v rámci cykloasistence. V roce 2022 řešili členové asociace téměř stovku těchto případů, z čehož čtvrtinu tvoří nepojízdné elektrické koloběžky a kola.

Cykloasistence zahrnuje opravu defektu jízdního kola na místě, nejčastěji se jedná o píchlou duši či prasklý řetěz. V případě vážnějších poruch asistenční společnost zajistí transport nepojízdného jízdního kola do nejbližšího cykloservisu a převoz klienta k autu nebo do hotelu, možností je také zapůjčení náhradního kola. Pracovníci asistenčních společností disponují vybavením pro odstranění lehčích závad přímo v terénu. „Pro zásah je třeba, aby se cyklista dostal na veřejnou komunikaci, tam již asistenční společnosti dokážou zajistit pomoc výjezdovým vozidlem. Primárně se snažíme vyřešit pomoc přímo na místě,“ doplňuje Povr. S přepravou do specializovaného cykloservisu se naopak počítá u elektrokol a elektrokoloběžek, kde je příčinou nepojízdnosti závada na pohonném ústrojí. Asistenční společnosti pro tyto účely doplňují odtahové speciály o nosiče na kola. Průměrná cena cykloasistence se pohybuje okolo 2500 Kč.

Turisté s oblibou vyrážejí na cyklistické výlety také do zahraničí. Cykloasistence však v současnosti platí pouze na území České republiky s dosahem 50 kilometrů za hranice okolních států, tedy Slovenska, Polska, Německa a Rakouska. Cykloasistenci je obvykle možné získat jako součást majetkových pojištění, např. pojištění domácnosti, případně při pořízení kola či jiné cyklistické výbavy.

Co dělat v případě nehody či poruchy kola a jak si přivolat cykloasistenci:

  • V případě nehody či poruchy se cyklista musí i s kolem přemístit na bezpečné místo mimo vozovku tak, aby nepřekážel silničnímu provozu a neohrozil tak sebe nebo jeho další účastníky.
  • Poté zavolá na linku své pojišťovny, kde je přepojen na asistenční službu a domluví se na dalším postupu. Počká na příjezd asistenčního vozu s technikem, který kolo na místě opraví, případně zajistí převoz do servisu.
  • Cykloasistence platí pouze na území České republiky s dosahem 50 km za hranice okolních států (tj. Slovenska, Polska, Německa a Rakouska).
  • V případě zranění je třeba volat příslušné složky Integrovaného záchranného systému.
  • Cyklista by měl dodržovat pravidla bezpečné jízdy a používat ochranné pomůcky (helma, chrániče). Musí dodržovat platné předpisy např. pro vstup do národních parků, nesmí vjíždět mimo cesty vyznačené pro cyklisty.
  • Cykloasistenci je možné provádět pouze na veřejných pozemních komunikacích. Pokud se klient nachází mimo tyto komunikace, musí nepojízdné jízdní kolo dopravit na nejbližší silnici, kam může zajet asistenční vozidlo.

Česká asociace asistenčních společností (ČAAS) je organizací zastupující nejvýznamnější asistenční společnosti působící v ČR. Mezi členy ČAAS patří Europ Assistance, Global Assistance, Allianz Partners a Euro-Center. Nejčastěji využívanými jsou asistenční služby pro motoristy, asistenční zdravotní služby pro cestovní pojištění, domácí technické asistence pro obytné domy a byty, a právní asistence. Více informací najdete na www.caas.cz.