Poslední velkou výzvou před závěrečnou cílovou etapou na trase Beskyd tour jsou sedla Soláň a Kasárne. 15. února si je můžete zajet v dalším zimním závodu na trase Beskydu s aplikací Rouvy. Předchozí dvě etapy vzbudily velký zájem i v celosvětovém kontextu jízd na aplikaci, věříme, že se i další etapy ponesou v podobném duchu.

Ze závodu bude pořízena i videoreportáž, aplikace pro to nabízí skvělé možnosti ve svém sledovacím módu. Kdy se pořadateli nabídne možnost udělat reportáž a nevytáhnout paty z obýváku;-)