Připomeňme si, že hotel, v němž tým Bahrain-Victorious bydlel, byl poprvé prohledán během Tour de France 2021. Na konci června tohoto roku navíc Europol prohledával domovy jezdců v Evropě. Další kontrola pak proběhla den před zahájením letošní Tour. 

Informace o tom, zda byly při některé z prohlídek zajištěny nějaké důkazy, chybí. Proti týmu Bahrain-Victorious nebyla však vznesena žádná konkrétní obvinění.