Kdo vlastně jsou ti Berbeři? Známo je, že region obývali již dávno před příchodem Féničanů, už přibližně před 6 tisíci lety, tj. v době, v níž již Sahara byla Saharou, jak ji známe dnes. Ovšem Berbeři nejsou nejstaršími známými obyvateli Sahary, známé jsou munastirská a qabská civilizace, archeologické nálezy dokládají lidské osídlení až stovky tisíc let dozadu. Slovo „barbaroi“ používali staří Řekové pro každého, kdo neovládal jejich jazyk, už původně to tedy bylo slovo hanlivé, naznačující zaostalost těch tam za hranicemi. V archaické řecké literatuře (Homér) ho ovšem objevíme jen výjimečně, objevuje se spíše za řecko-perských válek. Samotní Berbeři se označují v berberštině jako imazignen, tj. „lidé vznešeného původu“ či „svobodní lidé“. Berberština je odlišná od arabštiny, nepatří mezi semitské jazyky (na rozdíl od zaniklé féničtiny).

Zbytek článku a fotogalerie