Slavia znamená pravlast Slovanů. Sparta byl jeden ze států starověkého Řecka. Z tohoto pohledu je starší  Sparta, z hlediska spolků na našem území, je starší Slavia a z hlediska sportu, je opět starší Slavia, i když ne o moc. 

V revolučním roce 1848 byl založen Čtenářský spolek Slavia.  Z něj  vznikl  Literátní a řečnický spolek Slavia a právě na jeho valné hromadě, konané  14. listopadu 1892 v Kaulichově domě na Karlově náměstí v Praze, vznikl samostatný sportovní odbor s názvem A.C.O.S. –  Akademický cyklistický odbor Slavia.  Začalo to v září 1892, kdy se studenti začali vracet do Prahy na studia. U zrodu stáli tři studenti z okolí Roudnice nad Labem, kde byl již v tu dobu cyklistický klub a dráha zpevněná volskou krví. 

Cyklistika byla koncem 19. století  mladým, drahým a zajímavým sportem. Vynález jednostopého vozidla je připsán německému lesmistru Karlu von Dreisovi a to 75 let před vznikem A.C.O.S.. Dresíny byly v Anglii po 22 letech doplněny pedály, a pak již přišla éra vysokých kol.  První závody se jely v Paříži roku 1868, ale ani Čechy a Morava příliš nezaostali. První cyklistické závody  na našem území se jely v Brně Lužánkách roku 1869. A ani Praha za světem příliš nezaostala, konkrétně Smíchov, zde pan podnikatel Kohout v roce 1880 nejen zakládá první cyklistický spolek – ale začíná vyrábět i vlastní kola tzv. kohoutovky. 

Vraťme se však zpět ke Slavii... Ta letos slaví 130 let od založení a současný Klub cyklistů Slavia Praha to pojal stylově.  Celkem uspořádal 7 závodů, dvě cyklojízdy a společenský večer ve Strašnickém divadle.

Otevřený Slavistický přebor v časovkách začal již 2. 4. časovkou Od přehrady Vrané nad Vltavou na Zbraslav a zpět. Zde jsme se inspirovali tratí MS v Praze z roku 1981, jen kilometráž byla menší. Další pokračovaní měl přebor o týden později v Žampachu a další týden se jelo na Točnou. V polovině srpna Slavia pořádala již tradiční Velkou cenu Temelína. V sobotu 13. 8. časovku, která byla finálem  Otevřeného Slavistického přeboru v časovkách, ale též Akademickým mistrovstvím republiky, Mistrovstvím UAC a závodem JAL.  V neděli 14. 8. se pak konaly závody hned tři, první dětské a ve 12:00 Temelínského času, silniční závody na 48 a 100 km, ten na 100 km byl opět mistrovským závodem Akademiků a UAC, zároveň byl zařazen do série závodů JAL a samozřejmě RoadCupu. Další slávistický závod byl 6. 9.. Termín závodu jsme určili  na začátek září především proto, že se v září 1892 sešli studenti Hausman, Kratochvíl a Schöebel, aby založili Slavii. Velká cena 130 let cyklistiky ve Slavii se konala v Plzni a závod byl součástí Giant ligy. V říjnu 28. 10. jsme pak uspořádali dráhové závody v hale ČSC v Motole, tím začal týden cyklistiky se Slavií. Pokračovali jsme vyjížďkami k místu posledního odpočinku MUDr. Jaroslava Hausmana, právě toho Hausmana, který společně s Schöebelem a Kratochvílem založil A.C.O.S.. V neděli 30.10.jsme jeli položit věnec na hrob dalšího významného slávisty Františka Haupta, 17ti násobného mistra ČSR a Krále cyklistiky z roku 1935. Vše vyvrcholilo 3. listopadu, kdy jsme ve Strašnickém divadle uspořádali společenský večer. V sobotu  5. 11. jsme pozdravili Český klub velocipedistů založený v roce 1880 a tím oslavy skončily.

Věříme, že se Slavii bude dařit i v následujících letech, jak na poli sportovním, tak na tom pořadatelském. Tímto článkem chceme poděkovat všem partnerům a organizacím, které se na našem konání podíleli a nebylo jich málo. Z těch nejvýznamnějších bychom  vyzdvihli jen 3 nejdůležitější. Firma Esatrade, dodala ceny na všech 7 závodů a o Slavii se stará zejména  sportovní výživou Isostar. Dále MČ Praha 10, domácí městská část Slavie, která nám poskytla granty. Bez vozového parku by to také nešlo, o ten se stará firma Federal Cars Praha, která nám poskytuje vozy Peugeot. A samozřejmě spoustu dalších... 

Na závěr jen zpráva ze slavistické schůze z roku 1896. Klub je otevřen všem, bez rozdílu pohlaví a věku. Naše barvy jsou červená a bílá. Červená představuje barvu krve a srdce, které vkládáme do našich zápasů. Bílá pak symbolizuje čistotu sportovní myšlenky, to, že jsou barvy napůl, je proto, že žádná věc ani člověk není jednobarevný a také, aby byla zachována rovnováha mezi bojovností a čistotou sportovního ducha. Navíc sport se musí vykonávat s nadšením a barevnost toto nadšení podporuje. Pěticípá hvězda postavená hrotem dolu umístěná v bílé polovině pak představuje naději na lepší zítřky v době nezdaru a neúspěchu. Děkujeme za krásných 130 let a věříme, že tu slávistická cyklistika bude i v dalších stoletích.