Více informací o Maxbike Mistrovství planety najdete na facebookové stránce.